ZAKŁAD MOGILEŃSKIE DOMY W MOGILNIE

UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 1


Ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod pomieszczenie gospodarczego o powierzchni 8,96 m2 przy ul. Betonowa 3 w Mogilnie .


Cena wywoławcza wynosi 0,80 zł / m2 netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2020r o godz. 900 w siedzibie zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 , 88-300 Mogilno.

Wadium w wysokości 100,00 zł – należy wpłacić na konto zakładu Mogileńskie Domy
92 1160 2202 0000 0001 0553 9513 do dnia 27.07.2020r. do godz. 1200.
Bliższych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod telefonem
( 52) 315-24-98 .


Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .


Mogilno dnia 14.07.2020r.