MOGILEŃSKIE DOMY
w Mogilnie


ul. Marszałka Piłsudskiego 1
 88-300 Mogilno

tel. (52) 315 24 98               fax (52) 315 24 98

NIP 557 166 54 16
__________________________________________________________
_______________________________________________________________________


Zakład budżetowy pod nazwą Mogileńskie Domy w Mogilnie, został utworzony
na podstawie Uchały Nr XV/132/08  Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 30 stycznia 2008r.
Szczegółowy tekst Uchwały zamieszczony jest w załączniku - Uchwała Rady Miejskiej .