Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Mogileńskie Domy w Mogilnie

Kolorowy pasek

Roboty Dekarskie

Zamawiający:
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie ul. Marszałka Piłsudskiego 1 88-300 Mogilno

Tytuł przetargu:
Przetarg na wykonanie prac dekarskich w zakresie remontów, napraw bieżących, prac konserwacyjnych oraz awarii w obiektach zakładu i budynkach komunalnych oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe.

CPV:
452261919-6

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
Oferenci muszą spełniać wszystkie wymagania wynikające z oświadczeń zgodnie z art. 22 i 24 ustawy
Oferent udokumentuje 5-letni okres działalności w realizacji podobnego zamówienia – wykaz robót i dołączone referencje ( 2007 – 2011r )


Termin realizacji:
pierwszy dzień po podpisaniu umowy do 31.12.2012r

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Padoł (052 ) 315-24-98/Jan Sala ( 052 ) 315-24-98

Miejsce składania ofert:
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie ul. Marszałka Piłsudskiego 1 88-300 Mogilno

Oferty można składać do:
2011-12-22 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2011-12-22 godz: 10:20

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie ul. Marszałka Piłsudskiego 1 88-300 Mogilno

Kryteria wyboru:
cena 80%
koszty zaopatrzenia 20%


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT
339991 z dnia 21.12.2011 oraz 342833 z dnia 22.12.2011r

Zamawiający – zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 20 stycznia 2012 r. do godz. 10:00 i w związku z tym o następujących zmianach w SIWZ i treści Ogłoszenia o zamówieniu:

1.Treść Rozdziału … Ogłoszenia „ ……..” :
zastępuje się treścią:
„…….”


2.Treść punktu 11 cv) SIWZ:
„Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z pieczęcią oferenta i następnie włożona do drugiej zewnętrznej koperty tylko z napisem „nie otwierać przed dniem 22.12.2011 r. godz. 10.00”

zastępuje się treścią:
„Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie z pieczęcią oferenta i następnie włożona do drugiej zewnętrznej koperty tylko z napisem „nie otwierać przed dniem 20.01.2012 r. godz. 10.00”

3.Treść punktu 12 SIWZ zdanie pierwsze i trzecie:
„Oferty należy składać na adres zamawiającego /patrz punkt 13.2/ do dnia 22.12.2011 r. do godz. 10.00 włącznie, sekretariat”
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2011 r. o godz. 10.20 w zakładzie budżetowym Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 w Mogilnie”

zastępuje się treścią:
„Oferty należy składać na adres zamawiającego /patrz punkt 13.2/ do dnia 20.01.2012 r. do godz. 10.00 włącznie, sekretariat”
„Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.01.2012 r. o godz. 10.20 w zakładzie budżetowym Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 w Mogilnie”

Mogilno, dn. 19 stycznia 2012 r.Dotyczy: unieważnienia przetargu nieograniczonego na „Wykonanie prac dekarskich w zakresie napraw remontowych, bieżących, prac konserwacyjnych oraz awarii w obiektach zakładu i budynkach oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe”
(342833 – 2011: data zamieszczenia 22.12.2011r – Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia umieszczone na stronie Urzędu Zamówień Publicznych ).


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający – Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie, unieważnia postępowanie zmierzające do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Wykonanie prac dekarskich w zakresie napraw remontowych, bieżących, prac konserwacyjnych oraz awarii w obiektach zakładu i budynkach oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe”.

UZASADNIENIE

W toku postępowania doszło do naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych powodującego, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W konsekwencji, działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy, Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.
Informujemy, że zostanie ogłoszony nowy przetarg dla przedmiotowego zadania.
Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o przetargu Dekarskim 2012r (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Specyfikacja warunków Zamówienia dekarskie 2012r (92.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana do specyfikacji dekarskiej 2012r (149.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Winkiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Winkiel
Data wprowadzenia:2008-11-26 13:30:43
Opublikował:Danuta Winkiel
Data publikacji:2008-11-26 13:39:08
Ostatnia zmiana:2012-01-19 11:30:00
Ilość wyświetleń:2513

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij