ZAKŁAD MOGILEŃSKIE DOMY W MOGILNIE

UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 1


Ogłasza przetarg nieograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni
8,99 m
2 położony przy ul. Hallera 8 w Mogilnie.


Cena wywoławcza wynosi 1,70 zł / m2 netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.05.2020r o godz. 900 w siedzibie zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 , 88-300 Mogilno
przy zachowaniu środków ostrożności zaleconych przez Ministerstwo Zdrowia.

Wadium w wysokości 100,00 zł – należy wpłacić na konto zakładu Mogileńskie Domy
92 1160 2202 0000 0001 0553 9513 do dnia 28.05.2020r. do godz. 12
00.
Bliższych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod telefonem ( 052) 315-24-98 .


Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .


Mogilno dnia 15.05.2020r.