ZAKŁAD MOGILEŃSKIE DOMY W MOGILNIE

UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 1


Ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę terenu pod uprawę warzyw w miejscowości Skrzeszewo 14 , 88-300 Mogilno o powierzchni 200 m2 położonego w miejscowości Skrzeszewo 14 , 88-300 Mogilno .Cena wywoławcza wynosi 0,10 zł / m2 netto

Przetarg odbędzie się w dniu 13.05.2020r. o godz. 900 w siedzibie zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 , 88-300 Mogilno.

Wadium w wysokości 50,00 zł – należy wpłacić na konto zakładu Mogileńskie Domy
92 1160 2202 0000 0001 0553 9513 do dnia 12.05.2020r. do godz. 1200.
Bliższych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod telefonem 52- 315-24-98 .


Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .


Mogilno dnia 29.04.2020r.