ZAKŁAD MOGILEŃSKIE DOMY W MOGILNIE

UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 1


Ogłasza przetarg ograniczony na najem pomieszczenia gospodarczego o powierzchni 7,27 m2 położony przy ul. 900-lecia 13 dla użytkowników lokali mieszkalnych przy ul. 900-lecia 13
w Mogilnie.

Cena wywoławcza wynosi 1,70 zł / m2 netto.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.05.2019r o godz. 1000 w siedzibie zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 , 88-300 Mogilno. Przy zachowaniu środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Wadium w wysokości 100,00 zł – należy wpłacić na konto zakładu Mogileńskie Domy
92 1160 2202 0000 0001 0553 9513 do dnia 11.05.2020r. do godz. 12
00.
Bliższych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod telefonem ( 052) 315-24-98 .


Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .


Mogilno dnia 20.04.2020r.