ZAKŁAD MOGILEŃSKIE DOMY W MOGILNIE

MOGILNO UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 1


Ogłasza przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność handlową o powierzchni użytkowej 34,00 m2. Lokal położony w Mogilnie przy
ul. Plac Wolności 14.


Lokal wyposażony w instalację :
- elektryczną

- wodociągową .
Ogrzewanie lokalu – elektryczne.


Cena wywoławcza wynosi 15,30 zł / m2 netto

Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2020r.o godz. 900 w siedzibie zakładu budżetowego Mogileńskie Domy w Mogilnie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 1 , 88-300 Mogilno
przy zachowaniu środków ostrożności zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.

Wadium w wysokości 1000,00 zł – należy wpłacić na konto zakładu Mogileńskie Domy
92 1160 2202 0000 0001 0553 9513 do dnia 04.05.2020r do godz. 12
00. Bliższych informacji dotyczących lokalu można uzyskać pod telefonem ( 052) 315-24-98 .


Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny .


Mogilno dnia 20.04.2020r.