Kasa zakładu czynna codziennie w godzinach od 8 do 12 .