Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Mogileńskie Domy w Mogilnie

Kolorowy pasek

Wykonywanie usług kominiarskich i okresowych przeglądów przewodów kominowych w obiektach zakładu i budynkach komunalnych oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie.

Zamawiający:
Mogileńskie Domy w Mogilnie

Tytuł przetargu:
Wykonywanie usług kominiarskich i okresowych przeglądów przewodów kominowych w obiektach zakładu i budynkach komunalnych oraz tworzących wspólnoty mieszkaniowe administrowane przez Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie.


CPV:
45210000-2,45262500-6,45453000-7,50711000-2,71356100-9,90915000-4,90513400-0,90513600-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust. 1 mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu tego warunku – załącznik nr 3 do SIWZ.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

a) W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca powinien złożyć oświadczenie o spełnianiu tego warunku – załącznik nr 3 do SIWZ oraz,

b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o tożsamym charakterze do przedmiotu zamówienia (zrealizowane w
ramach jednej umowy) tj. obejmujące wykonywanie usług w zakresie czyszczenia przewodów kominowych oraz w zakresie okresowej kontroli przewodów kominowych wg wymagań art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane, którego wartość wyniosła minimum 50.000 zł brutto.


Termin realizacji:
pierwszy dzień po podpisaniu umowy do 31.12.2012r

Osoba odpowiedzialna:
Jerzy Padoł

Miejsce składania ofert:
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 88-300 Mogilno,


Oferty można składać do:
2012-05-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2012-05-14 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Zakład budżetowy Mogileńskie Domy w Mogilnie,
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 88-300 Mogilno,


Kryteria wyboru:
W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena: waga - 100%
13.2.1. Oceny ofert dokona komisja powołana przez Zamawiającego. Za ofertę najkorzystniejszą w każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
13.2.2. Ocena ofert w kryterium cena dokonywana będzie odrębnie dla każdej z części w następujący sposób:
a) Oferta z najniższą ceną ogółem określoną w formularzu oferty otrzyma maksymalną ilość 100 punktów,.
pozostałe oferty zostaną przeliczone (oceniane) według wzoru podanego poniżej:
Cn
Cw = ------------- x 100 x 100 %
Cb
Gdzie:
Cw - punkty otrzymane
Cn - najniższa cena brutto (z VAT) spośród badanych Ofert
Cb - cena brutto (z VAT) badanej Oferty


Wadium:
nie wymagane

Uwagi:
przetarg rozstrzygnięty dnia 14.05.2012
Uczestniczące firmy
Zakład Usług Technicznych "E.W.A"
ul. Sz. Okrężna 6A/16 , 87-100 Toruń
cena brutto z podatkiem 128.201,70 zł co stanowiło 58,85 pkt w ocenie oferenta.
2. Zakład Kominiarski Kazimierz Orłowski.
ul. PL. Wolności 12/6, 88-300 Mogilno
Cena brutto z podatkiem 52.078,68 co stanowiło 100 pkt w ocenie końcowej

Wygała Firma Zakład Kominiarski. Kazimierz Orłowski , oferta otrzymała najwyższą ilość punktów - 100, spełnia warunki SIWZ.


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o przetargu (79.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
siwz roboty kominiarskie po popr (121.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±czniki Nr 1A_ SIWZ_ Formularz cenowy (59.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał±czniki od nr 1 do nr 4 SIWZ_usługi kominiarskie 2012r. (117.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik na 7 (107.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
umowa na roboty kominiarskie zał. nr 5 do SIWZ (57.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Danuta Winkiel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Danuta Winkiel
Data wprowadzenia:2012-04-30 13:00:40
Opublikował:Danuta Winkiel
Data publikacji:2012-04-30 13:10:46
Ostatnia zmiana:2012-05-14 14:05:11
Ilość wyświetleń:1206

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij