MOGILEŃSKIE DOMY
w Mogilnie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 1
88-300 Mogilno

tel/fax.  52 315 24 98

  e-mail:  md@md.mogilno.pl
         

______________________________________________________


obrazek

__________________________________________________________________Dane, których Państwo nie znajdziecie na stronach
niniejszego biuletynu, udostępniane są w siedzibie
Zakładu przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 1  w Mogilnie.